הרצאות:

דר' ג'ואן אדלר

פרופ' ארי לאור

פרופ' יעקב קרסיק

פרופ' חנן שכטר

הערה: ההרצאות של פרופ' ארי לאור מקיפות את החומר של הקורס פיסיקה 3ח'